CBBD netwerkbijeenkomst Bioraffinage - July 6, 2021

350 million Euro investment for innovative Dutch biorefinery in Port of Antwerp.

September 22, 2021

Biondoil Global Investments and NEOS Impact have joined forces to secure a EUR 350 million investment for the realization of a first 2nd generation biorefinery in the Port of Antwerp. At the NextGen District we will be a main player to fulfil the sustainability goals of the Port of Antwerp.

The Biondoil biorefineries produce climate friendly solutions for road transport, marine fuels and coatings, aviation fuels and sustainable chemicals in order to reach climate goals within the short and mid-term. This port of Antwerp refinery alone produces 80,000 tons of biofuels and 20,000 tons of biochemicals reducing carbon emissions by over 87% compared to fossil counterparts, which is the equivalent of the average use of over 587 thousand cars (15.000 km per car per year) or 822.5 million airplane miles per year.
Click and read more...

In addition to the Port of Antwerp refinery, we will be working closely with our renowned industry partners on the roll-out of biorefineries including the Ports of Amsterdam, Rotterdam, La Coruña Spain, Perth Australia and Hamburg/Wilhelmshaven Germany.Biondoil Global Investments

Biondoil is the leading project development company for the design, build and operation of biobased refineries producing biobased chemicals and advanced biofuels for the automotive and aviation markets. We employ state-of-the-art technologies and integrate them into full scale biobased production facilities with an emphasis on sustainability, economics, flexibility and innovation.
We use waste biobased feedstock as our primary input for the entire production cycle. We fully understand the urgency to act on climate change. In doing so we have created partnerships across the entire value chain. We are fueling the established industry with the products they need to change their product mix toward circular and biobased. We are the driving force in manufacturing and technology acceleration that paves the road toward a circular (biobased) economy.

NEOS Impact

NEOS Impact delivers pioneering solutions to meet the demands of the transition across mature and emerging sustainability technologies, and through all stages of the project lifecycle, bringing our finance, investment, venture building, and development experience to each investee company.
NEOS Impact offers innovative business development services in addition to providing growth financing as an SDG focused investment manager. We invest in transformative businesses that generate attractive returns for stakeholders whilst moving the world toward meeting its integrated sustainability goals.

NEOS Impact is aligned with the United Nations SDGs in enabling our expertise to fulfill the potential of technologies and business models identified. The investments span Sustainable Cities, Innovative Industry & Infrastructure, Food & Agriculture, and Clean Energy. We seek to work with companies with proven business models seeking capital to scale.For more information about the NextGen District in the Port of Antwerp:

NextGen District is where change begins. Where innovators come together to design, develop, and implement projects that set an example for real change. Moving from linear to circular. From factories to networks. From using to renewing.

For more information about our activities contact:

Jos Kraaijeveld
CFO Biondoil Gobal Investments
Jos.kraaijeveld@biondoil.com
biondoil.com

Quirijn Haak
CEO Neos Impact
qhaak@neosdirect.com
neosimpact.com

CBBD netwerkbijeenkomst Bioraffinage - July 6, 2021

Haal de maximale waarde uit biogrondstoffen

June 29, 2021

Bioraffinage is de manier om maximale waarde uit biogrondstoffen te halen en daarmee de business case voor biobased productie sluitend te maken. De technologie heeft het potentieel om een grote bijdrage te leveren aan CO2-reductie, bleek onlangs uit de CO2-roadmap van Circular Biobased Delta (CBBD). In een CBBD-netwerkbijeenkomst op 6 juli wordt daarop gefocust en komen ook concrete projecten uit de Deltaregio aan bod.
Click and read more...

Raffinage is een meer dan 150 jaar oude technologie waarbij aardolie wordt uitgesplitst in verschillende fracties, van bitumen tot LPG. Dat is ook bij bioraffinage de essentie: het gaat om cascadering van de grondstof tot meerdere producten met verschillende toepassingen, zodat er niets verloren gaat. Dat maakt het proces efficiënt en helpt om de business case sluitend te maken.

Het veronderstelt wel dat er voor alle fracties afkomstig uit de bioraffinage afnemers en dus waardevolle toepassingen zijn. Joop Groen, lid van het V-Team van CBBD: “Het betekent dat het niet alleen gaat om nieuwe omzettingstechnologie. De producten veranderen en daarvoor zijn ook nieuwe waardeketens nodig.”Betere producten

Biobased producten kúnnen identiek zijn aan hun fossiele tegenhangers en als zogeheten ‘drop-in’ worden gebruikt in een bestaand chemisch proces. Het grote voordeel is dan dat markten en toepassingen bekend zijn en veel bestaande installaties benut kunnen worden, maar het komt er wel op neer dat er alleen op prijs wordt geconcurreerd. “We streven er natuurlijk eerst naar om betere producten te maken, met unieke eigenschappen en daardoor een hogere waarde”, zegt Groen. “Het betekent wel dat je nieuwe ketens, partijen en toepassingen nodig hebt, met alle risico’s en onzekerheden van dien. Het voordeel is dan wel dat je ook een echt nieuw product kunt aanbieden met verbeterde eigenschappen, zoals de bio-aromaten van Relement voor coatings en lignine vanuit houtige biomassa voor asfalt om fossiele bitumen te vervangen, zoals we doen in het CHAPLIN programma van CBBD.”

CHAPLIN laat ook duidelijk zien welke rol CBBD kan spelen in de promotie van bioraffinage: het brengt partijen bij elkaar om netwerken te creëren, consortia te vormen en projecten te versnellen. “Zonder samenwerking gaat het niet lukken”, bevestigt ook Marilia Foukaraki.
Marilia Foukaraki, projectleider R&D Biobased van Cosun Beet Company en spreker tijdens de bijeenkomst van 6 juli. “Daarom zoeken we ook bij Cosun Beet Company de samenwerking met andere bedrijven uit de keten. Zo werken we al jaren samen met het groene chemiebedrijf Avantium en beogen we nog dit jaar een joint venture te starten. Het doel is uiteindelijk gezamenlijk te investeren in een commerciële fabriek voor de productie van glycolen, die in 2025 operationeel moet zijn.”


Avantium produceert glycolen uit suikers, waarvoor wereldwijd een enorme afzetmarkt is: monoethyleenglycol (MEG) wordt gebruikt in polyester verpakkingen en in de textielindustrie. monopropyleenglycol (MPG) wordt gebruikt in de-icing vloeistoffen voor vliegtuigen en in harsen voor zonnepanelen en windturbines.

“Cosun Beet Company levert daarvoor de biogrondstoffen, namelijk de bietensuikers. Dat doen we vanuit een sterk geoptimaliseerde en volledig circulaire toeleveringsketen. Uit de suikerbieten halen we op een duurzame manier en zeer grote opbrengst aan suiker. Het is een ideale, makkelijk te bewerken feedstock voor de productie van chemicaliën. Zo maken we ethanol, specialty chemicals en bioplastics. En van onze reststromen maken we veevoer en groen gas.” Je zou dus kunnen zeggen dat Cosun Beet Company de oudste bioraffinaderij van Nederland is, met meer dan 100 jaar ervaring en een niet aflatende honger naar innovatie.

Verduurzaming chemie

Een relatieve nieuwkomer onder de bioraffinaderijen is Biondoil. Het zet houtresiduen om in industriële C5 en C6 suikers, vloeibare biogene CO2 met een zuiverheid van 98%, furfural, azijnzuur en een grote hoeveelheid lignine. Ivar Knopper, CEO van Biondoil: “Wij houden de biogrondstoffen binnen het systeem door ze te verwaarden in plaats van ze te verbranden. Dat soort slagen moet wel gemaakt worden, omdat de eindklanten van de chemiesector een enorme verduurzaming eisen. Wij praten nu bijvoorbeeld ook met grote bandenproducenten, fabrikanten van schuim en partijen in de verpakkingsmarkt. Er is dus vraag vanuit de markt en er is niet zo heel veel nodig om bioraffinage commercieel interessant te maken. Het enige wat we missen is een benchmark.”


Dat is natuurlijk de vloek van alle nieuwe technologie. Toch zal er binnenkort een eerste fabriek verrijzen, waarschijnlijk in Antwerpen. “Daar hebben we een plot toegewezen gekregen in het NextGen District, zodat we kunnen aansluiten bij de vernieuwende chemische industrie. Ik acht de kans groot dat vrij snel daarna een vestiging in Amsterdam volgt.”

Knopper stelt er de kanttekening bij dat het bouwen van fabrieken in Nederland zeker niet vanzelfsprekend is, ondanks de roep om meer in eigen land te produceren. “We zijn in Nederland slecht in het realiseren van duurzame manufacturing. Dat komt vooral door een gebrek aan lef en leiderschap vanuit de Nederlandse overheid. Zo blijven we hangen in oeverloze biomassa-discussies die niet helpen. De gesprekken zouden meer moeten gaan over mogelijkheden, in plaats van belemmeringen. Dat kunnen ze in België veel beter.”

En de toekomst van bioraffinage? Het zou kunnen dat er uiteindelijk vele kleinschalige bioraffinaderijen verrijzen in onderontwikkelde gebieden met veel biomassa. Ze stimuleren de economie en bieden hoogwaardige werkgelegenheid en voorzieningen aan de plaatselijke bevolking. De Europese Commissie zet daar ook op in. Zo ver is het echter nog lang niet. “Ik weet niet of ik dat nog zal gaan meemaken”, zegt Knopper. Inschrijven voor de netwerkbijeenkomst over Bioraffinage is nog mogelijk, via de website van CBBD. Deelname is kosteloos. Zie de agenda voor meer informatie.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Circular Biobased Delta.

NextGen District development - June 10, 2021

Biondoil biochemicals refinery prime candidate for NextGen District, Port of Antwerp

June 10, 2021

Biondoil has been chosen as prime candidate by the Port of Antwerp to develop a biochemicals refinery at the NextGen District.
Click and read more...

The Port of Antwerp is launching a market consultation to find investors for the new ‘NextGen District’. The project includes ‘NextGen Demo’, a testing ground for start-ups, the ‘NextGen Park’, a chemical park aimed at industrial players, and ‘NextGen Lots’, a few stand-alone lots.

The former 88ha General Motors site will thus be given a new sustainable purpose. “The goal is for NextGen District to become a hub for innovation and cross-fertilisation in the circular economy, giving a boost to the new generation,” says Jacques Vandermeiren, CEO of Port of Antwerp. The market consultation was launched on 5 October 2020. Port of Antwerp is specifically targeting applicants focusing on the circular economy to realise NextGen District's sustainable ambitions.

The Port of Antwerp continues to play a pioneering role in the switch to a climate-neutral port. In order to run the site as sustainably and efficiently as possible, we organise a number of services and facilities collectively. NextGen District fits in the vision on circular economy of Port of Antwerp. Watch the video for Virtual EPCA (European Petrochemical Association) where CEO Jacques Vandermeiren explains our long term vision and also puts other projects in the spotlight:

For more information about the NextGen District plans at the Port of Antwerp

Kennisconferentie Biogrondstoffen BlueCity Rotterdam - 9 juni 2021

Kennisconferentie Biogrondstoffen BlueCity Rotterdam

June 9, 2021

Op woensdag 9 juni van 10.0 tot 12.00 uur organiseert de gemeente Rotterdam een online kennisconferentie over biogrondstoffen. Biondoil CTO Hennie Zirkzee is één van de panelleden om zijn kennis te delen op het gebied van innovatieve bioraffinage en klimaatverbeterende toepassing van biogrondstoffen.
Click and read more...

Biogrondstoffen zijn zeer divers; ze hebben verschillende herkomsten en kunnen op verschillende manieren worden gebruikt. Sommige toepassingen bieden kansen om te verduurzamen, maar gebruik van biogrondstoffen (ook bekend als biomassa) brengt ook duurzaamheidsrisico’s met zich mee. Wat is wel en wat is niet duurzaam, wat vinden we hierin gewenst en hoe willen wij biogrondstoffen inzetten?

Programma
Tijdens de conferentie gaan we twee thema’s uitdiepen. In de eerste helft gaan we in op de discussie: ‘wat zijn duurzame en niet-duurzame biogrondstoffen?’. Deze wordt ingeleid door Cor Leguijt, manager Energie en Brandstoffen van CE Delft, en vervolgens besproken in een panelsessie.

In de tweede helft van de conferentie delen experts uit de praktijk hoe zij bijdragen aan de verduurzaming van de maatschappij door het inzetten van duurzame biogrondstoffen.

Kennisconferentie Biogrondstoffen BlueCity Rotterdam - 9 juni 2021

De businessmodellen van Biondoil:
Geen fossiele brandstof, geen afval, geen grenzen

January 19, 2021

De kernwaarden van de BIONDOIL-filosofie zijn een opstap naar een betere wereld door het creëren van duurzame oplossingen voor fundamentele menselijke behoeften. Zoals schoon drinkwater, hernieuwbare energie en aanverwante waarden zoals respect voor de natuur en biodiversiteit.
Click and read more...

De toegevoegde waarde is hun expertise in de next generation ontwikkeling van duurzame hernieuwbare biobrandstoffen en chemicaliën om klimaatvriendelijke energieoplossingen en leefomstandigheden voor iedereen te bieden. De focus ligt op korte- tot middellange termijn circulaire processen om deze oplossingen te (helpen) creëren. Co-creatie en co-productie met innovatieve partijen met verschillende achtergronden zijn essentieel om deze doelen te bereiken. Zo is Biondoil bijvoorbeeld ook een van de deelnemers aan ons CHAPLIN-programma.

For more information about the CHAPLIN program:


Wat betekent CBBD voor Biondoil?
Ivar Knopper (Chief Executive Officer): “De Circular Biobased Delta en hun mensen zijn onmisbaar voor Biondoil. We zijn vanuit verschillende invalshoeken een reis begonnen die een culturele en ecologische evolutie in gang zet. Het netwerk, de expertise en de politieke aantrekkingskracht van CBBD in combinatie met hun professionele en informele werkethiek zijn ongeëvenaard in de regio. We kijken uit naar een verdere verdieping en uitbreiding van onze relatie met deze unieke kenmerken die ons helpt het leven voor iedereen te verbeteren”.Klimaatverandering en waardevolle leefomstandigheden voor iedereen zijn de belangrijkste drijfveren. Ivar: “De klimaatverandering is herkenbaar en inspireert ons moreel om de manier waarop we natuurlijke hulpbronnen gebruiken te veranderen en om duurzame alternatieven te vinden. De uitdaging van vandaag voor morgen is het verminderen van de hoeveelheid kooldioxide die wordt geproduceerd om de klimaatverandering een halt toe te roepen”.

Een inzicht in de businessmodellen
In de bio-ethanol raffinaderij in Rotterdam gebruiken ze tweede generatie biomassa (resterende delen van bomen die gekapt zijn voor hout uit duurzaam bos – geen biomassa die ook van toepassing is voor voedsel). Het belangrijkste product is bio-ethanol, dat voornamelijk wordt gebruikt voor het gemotoriseerde vervoer van mensen en goederen. De andere belangrijke productstromen zijn lignine, azijnzuur en furfural die hun weg vinden naar de geavanceerde biobrandstoffen- en biochemische industrie.
Ivar: “We kunnen de bio-ethanol verkopen aan industriële partners, bijvoorbeeld als toegevoegde component in brandstof voor concenventionele auto’s en vrachtwagens. Ook vloeibare CO2 is een interessante bron als fertilisator voor de glastuinbouw (planten hebben CO2 nodig om te groeien). En lignine biedt een uitstekende duurzame basis voor asfalt, coatings en andere chemische toepassingen. Tenslotte kan de kennis over deze processen worden hergebruikt in ons concept van bio-hubs voor het platteland. Het ene bedrijfsmodel leidt tot het andere. De businessmodellen zijn verwant en tot op zekere hoogte ook onafhankelijk van de andere modellen toepasbaar. Zoals gezegd: businessmodellen zijn kralen op een snaar die de potentiële succesfactor verhogen en het risico op externe factoren verminderen.

Kennisconferentie Biogrondstoffen BlueCity Rotterdam - 9 juni 2021

De 8 speerpunten van Circular Biobased Delta

December 18, 2020

Circular Biobased Delta (CBBD) heeft de ambitie om tegen 2030 tien Mton CO2 te besparen en 50% circulair te zijn. Dat vergt een enorme inspanning; meer dan 100 projecten gaan hier een steentje aan bijdragen. Daarvan zijn de 50 meest kansrijke geselecteerd en ondergebracht in acht focusgebieden. Wat houden ze in en wat gaat er gebeuren in 2021 en daarna?
Click and read more...1. CHAPLIN: bio-asfalt
CHAPLIN richt zich op het verduurzamen van asfalt door het (deels) vervangen van bitumen door lignine: een natuurlijke plantaardige lijmstof. De wegenbouwsector is daarin sterk geïnteresseerd. Alle benodigde schakels van de waardeketen van lignine tot en met asfaltwegen, maar ook relevante kennispartijen zijn in CHAPLIN vertegenwoordigd. In 2021 (en daarna) zijn de prioriteiten het opschalen via twee opgestarte projecten, het vaststellen van de eigenschappen en voordelen van lignine-asfalt en de vorming van een internationaal (Europees) consortium. Ook zullen de voorbereidingen worden getroffen voor de volgende periode (vanaf 2022) en communicatie om de transitie naar lignine-asfalt te bevorderen.

2. Biogate: bio-EO
Biogate is gericht op de omzetting van duurzame ethanol naar ethyleenoxide (bio-EO) met een hoge opbrengst. Bio-EO wordt toegepast in de PU-markt (zachtschuim in matrassen en meubels, automotive), oppervlakte-actieve stoffen, detergenten, antivries en PET-plastic. Een eerste haalbaarheidsonderzoek en levenscyclusanalyse (LCA) zijn inmiddels afgerond, met veelbelovende resultaten. Zo levert dit enkele project 10% van de benodigde CO2 reductie op. Nu kan worden begonnen met het opzetten van een businesscase. Ook de vorming van een consortium staat op de agenda voor 2021. CBBD trekt dit project namens partners uit de industrie samen met ingenieursbureau GI Dynamics uit Waterland.

3. Bioplastics & biomaterialen
Doelstelling van dit programma is de markt-implementatie en circulaire toepassing te versnellen van een aantal specifieke bioplastics en materialen, zoals lijmen, oppervlakte-actieve stoffen, coatings, composieten, sealants en textiel in verschillende marktsegmenten. Een aantal concrete projecten wordt ondersteund: de opschaling van PHA(bioplastic)-productie uit zuiveringsslib, GFT en industrieel afvalwater diverse projecten gericht op het maken van nieuwe materialen uit afvalstromen (gras, afvalhout, bouwafval), waarbij van het Centre of Expertise Biobased Economy samenwerkt met MKB-bedrijven uit de Deltaregio.

4. Biorefinery: raffinaderijen in de regio
Voor een groeiende biobased economie zullen meerdere bioraffinaderijen in de regio moeten worden gerealiseerd, o.a. voor de productie van biobrandstoffen, chemicaliën en lignine voor de lokale asfaltcentrales. De business cases zijn veelal uitdagend. In 2021 richt CBBD de aandacht op ondersteuning bij het realiseren van BiondOil en RJ Bioenergy, de meest gevorderde Biorefinery-initiatieven. Dit gebeurt in afstemming met de provincies en investeerders, waaronder de regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Ook wordt er onder meer gewerkt aan synergie met CHAPLIN en andere programma’s op het gebied van grondstoffen of tussen- en bijproducten, zoals CO2 en groen gas.

5. Biorizon: bio-aromaten
Biorizon is het meest geavanceerde en gerenommeerde onderzoeksprogramma op het gebied van bio-aromaten ter wereld. Bio-aromaten voegen essentiële functionaliteit toe aan bijvoorbeeld kunststoffen, harsen en coatings. Ze vormen een duurzaam alternatief voor petrochemische producten die moeilijk zijn te recyclen, zoals verf, lijm en smeermiddelen. Biorizon wil vanaf 2025 de commerciële productie van bio-aromaten mogelijk maken. CBBD ondersteunt Biorizon onder meer bij de oprichting van een nieuw applicatiecentrum in 2021 en in een partnerschap met start-up RELEMENT.

6. Pyrolyse & vergassing
Pyrolyse en vergassing zijn kansrijke technologieën voor de verwerking van plastic afval, biomassa en gemengde stromen, zoals huishoudelijk afval, tot energie(drager) en chemicaliën. Daarin spelen de Green Chemistry Campus en de Pyrolyse Proeftuin Zuid-Nederland een belangrijke rol. Plastic pyrolyse wordt inmiddels omarmd door de grote nafta-krakers in Zuid-Nederland (Dow, SABIC, Shell). Hier ontstaan chemische recycling-consortia die op commerciële schaal gaan produceren. Ondersteuning bij de vergunningverlening en financiering zijn daarbij cruciaal. Voor biomassa lijkt de route met vergassing kansrijk. CBBD draagt bij als spil tussen de agrofood en/of afvalmarkt, de chemie en de eindbestemming.

7. Sugar Delta
Sugar Delta wil de regio economisch versterken door het aantrekken van nieuwe industrieën die suiker als grondstof gebruiken. Er wordt gewerkt aan een branding- en communicatieprogramma voor de regio, waarbij gezamenlijke profilering met Port of Rotterdam en de Biotech Campus Delft mogelijk is. CBBD staat de lokale ontwikkelingsmaatschappijen terzijde met inhoudelijke expertise op het gebied van technologie, markten en spelers en heeft contacten met Invest-NL over financiering. De focus ligt op grote bedrijven (€100 – €200 miljoen). Momenteel zijn 6 tot 9 mogelijke projecten onder dit programma geïdentificeerd.

8. Waste-2-Value: afval als grondstof
Onder de vlag van Waste-2-Value bundelt CBBD een aantal initiatieven om afval- en biomassastromen om te zetten naar grondstoffen voor de industrie. Op dit gebied zijn al diverse (grote) bedrijven actief. Het gebruik van CO2 als bouwsteen voor de chemie, bekend als CCU, valt ook onder dit focusgebied. CBBD ondersteunt meerdere projecten op het gebied van vergassing, (natte)pyrolyse en hydropyrolyse in combinatie met innovatieve scheidingstechnologieën. Het is een vrij nieuw aandachtsgebied. In 2021 zal het V-team (versnellingsteam) van CBBD werken aan de juiste prioriteitstelling, de beoordeling van kansen en het aantrekken van activiteiten.

NWO approval Value from Biomass program - December 11, 2019

Biondoil joins the CHAPLIN program

June 18, 2020

Biondoil has joined the innovative CHAPLIN program that develops asphalt based on lignin in the Netherlands.
Click and read more...

The sector wants to gradually move away from the use of bitumen from petroleum and bioasphalt is already mentioned as a condition in a number of tenders from the government. It is a good replacement for fossil bitumen, the natural supply of which will eventually run out. By the addition of lignin, the asphalt is biobased for 50 % of its composition. The layout process of the asphalt for the roads, can be applied at 30 degrees Celcius, lower temperature than fossil-based asphalt. Carbon footprint savings around 20 % CO2. Moreover, lignin is interesting because, like bitumen, it gives structure and strength to asphalt and fixes CO2 for a longer period.

Besides Biondoil, the CHAPLIN consortium consists of other companies, governments and knowledge parties like: Rijkswaterstaat, the provinces of South Holland, North Brabant, Zeeland, Gelderland, the municipality of Bergen op Zoom, Dura Vermeer, H4A, NTP, Latexfalt, Roelofs Groep, Vertoro, Avantium, Praj, Boskalis, University of Utrecht, Wageningen Food & Biobased Research, TNO, Q8 Research and the Asphalt Knowledge Center.

A great deal of efforts of the consortium is focussed on the objective to make asphalt more sustainable and creating a healthy business case that can be scaled up and commercialized within 4 - 5 years. The role of Biondoil within the CHAPLIN program is to provide lignin samples for laboratory testing and testing the lignin in testing road strokes and to become one of the main suppliers eventually.

For more information about the CHAPLIN program:

NWO approval Value from Biomass program - December 11, 2019

Biondoil supported by the National Sustainability Institute of the Netherlands

January 24, 2020

The National Sustainability Institute is supporting Biondoil and is aware of the endless and amazing results that Biondoil can bring.
Click and read more...

Because Biondoil is a real innovation based on Dutch knowledge, the National Sustainability Institute and Ministry of Foreign Affairs of The Netherlands supporting the initiative and decided to give Biondoil a stage in the Transparency House on the ADSW what was also part of the Dutch Trade Mission. Biondoil CEO – Ivar Knopper was guest in the Transparency House that was part of the Abu Dhabi Sustainability Week to tell about Biondoil and the successes and investment opportunities for the Biondoil refinery in The Netherlands.

“We support Biondoil to achieve their goals and line up stakeholders that are really ready for change, it is groundbreaking what is happening in the Netherlands in the field of innovation and sharing knowledge, Biondoil is a great example of how we can change the world fast and help Mother Earth recover” thus Kelly Ruigrok – Managing Director National Sustainability Institute from The Netherlands.

The National Sustainability Institute & SGS launched GSES Product Certification methode – Circular Product Footprint.

NWO approval "Value from Biomass" program

December 11, 2019

NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek /The Netherlands Organization for Scientific research) has approved a project within the Value from Biomass program. This project focuses on research into the use of biomass to produce maritime biofuels.
Click and read more...

There is a strong call to make the maritime sector more sustainable. To achieve that, biofuels are an interesting option. At the moment, however, the available technology does not yet meet the demand from the maritime sector. This requires extra development.
In addition to the technical challenge, the research also looks at the development of safe and sustainable supply chains that take into account the needs, knowledge, skills and values of all relevant actors.

The Netherlands Organization for Scientific Research finances top researchers, directs Dutch science through programs and manages (inter) national knowledge infrastructure.

NWO approval Value from Biomass program - December 11, 2019

Warming stripes for our planet from 1850 - 2018

September 27, 2019

Global warming plays an important role in the climate change discussion. Although the vast majority of scientists agree on the thread resulting form global warming in terms of climate change, more extreme weather conditions and sea level rise there's also doubt if the urgency is real.
Click and read more...

Please take a look at the impactful translation of global warming data in easy to grasp infographics:
The pattern shown above are the warming stripes for our planet from (left to right) 1850 up to 2018. Each stripe shows the average temperature per year (blue stands for low temperature, red stands for high temperature). If you want to get an insight into warming through the years per continent/region:

The infographics was created by lead scientist Ed Hawkings, National Centre for Atmospheric Science, University of Reading (UK). Data: Berkeley earth, NOAA, UK Met Office, MeteoSwiss, DWD.